Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich czy może pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich?

Pozwolenie na broń spor­to­wą do celów kolek­cjo­ner­skich jest w defi­ni­cji zawę­żo­ne w sto­sun­ku do pozwo­le­nia na broń do celów kolek­cjo­ner­skich o słów­ko ​„spor­to­wą”; co to ozna­cza? W prak­ty­ce na pod­sta­wie obu ww. rodza­jów pozwo­leń będzie­my mogli zaku­pić broń pal­ną: 1) bocz­ne­go zapło­nu z lufa­mi gwin­to­wa­ny­mi o kali­brze do 6 mm, 2) cen­tral­ne­go zapło­nu z lufa­mi gwin­to­wa­ny­mi o kali­brze do 12 mm, 3) gład­ko­lu­fo­wą, 4) przy­sto­so­wa­ną … Czytaj dalej Pozwolenie na broń do celów kolek­cjo­ner­skich czy może pozwo­le­nie na broń spor­to­wą do celów kolekcjonerskich?