Klucze PGP ŁSKB

Jeśli znasz spo­sób wyko­rzy­sta­nia klu­czy PGP, poni­żej znaj­du­ją się klu­cze publicz­ne PGP Łódzkiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni. Można je użyć do wery­fi­ka­cji pod­pi­sa­nych przez nas wia­do­mo­ści oraz do szy­fro­wa­nia kore­spon­den­cji adre­so­wa­nej do ŁSKB.
Jeśli nie jesteś zazna­jo­mio­ny z tym tema­tem, może Cię on zain­te­re­so­wać… – https://lskb.pl/szyfrowanie-pgp…

[email protected]
—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

mQENBF99d+YBCAC5Si1eeGVnC49zrS0JPhfXrAE8mnewMlb/I9QIxX8pjKkNm7sd
e6N0ZUN2G74YGKTX2OViXdokEDh+8hldESWjL3Lc3IilUhwVAUynTLB4F1sx6iD7
c+3ro2hgZeAZaDYS76+RFxRhVilt+M+T6HPy58n7LjiY8j3mhZ5wF3meL8ALNU57
Bv2W3IRiwr0HwIi/0BTe0AltLcRLBUcGzN8sD57n7327ekttV3ygV70QT2QwhyjZ
itmpuJ2ZFwRU+m1mfQP1CORU0oUccoTCG59dCd3avfZayajHUQc86677AXevsip3
RJXAbPJDrA+HnCU1V1sUTc34yJoELefGdyoDABEBAAG0IWtvbnRha3RAbHNrYi5w
bCA8a29udGFrdEBsc2tiLnBsPokBVAQTAQoAPhYhBCpv4LaOc6lZ4IV+u9R3zTgP
dHJgBQJffXfmAhsDBQkSzr+6BQsJCAcCBhUKCQgLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJENR3
zTgPdHJgih4H+wQ6DsDjDvgpZYHw9nIm1nu1pTGJuquQ1J4zagBYg8BwCBMW9jGh
D62pcDGoOvRReiqzgM4rcmtv0il+vsSuU4N7jsERn/6pYbBWwwLAn9pM81kxMOZf
ZIQ932Uhbbbdn3NOJFeT7sANb0OMFpskemwS962ODhpcW1nuQRnoGVUJ3tOjG9bZ
vi8eK+8GelpD89ZOo6y7kYq42RyPV4T0FQ456xPXpHSBQq5Jfz54XhMh9802zwW/
vYbeMK0cSuolquAt4GduN9oZ2j/jmTxVHONy3SJFdi/5m5hvwjntDNmz7/wXfO8o
nxgIYfGTsVaYd4R7WgvYYGXmNBE31SfI8rm5AQ0EX3135gEIANAVbyV+z5WmFeE8
QwD8hcs2Bwd+QEOCkur4IdRHbjroo5ilwqiHJ1dgxI8GOXuxafulq2PvjtdFyH3w
54HIhCjK72HNOhh1Y7lIaTqIn/E/jQNlHesjWAdlbH27L4qXsV2PM6I0vRv+K8dW
RhRn5CVFSPPC6bFFBdIMf1NOjHQ3uilefHq9zG0KvZ3hbUyLGZzIO9F9GdV3Djcv
xMvfSny7jCXUjNlu+MBoBdn6EYYCZKqmRZL6jZAsdMNH+VNcj2SxhTE35dHuOs7v
vXSVosS0YJckc4faE/xO59WSPbm1j/VvG3moIG4zf31bovrM7vbC96xoWTdZEon0
JIcAtgcAEQEAAYkBPAQYAQoAJhYhBCpv4LaOc6lZ4IV+u9R3zTgPdHJgBQJffXfm
AhsMBQkSzr+6AAoJENR3zTgPdHJgci8H/jNlJe8dj9eu3pfZfzMf/WTWFOE9+1T1
2YWNV5uLEkG5eamtOeG4NKx5ZaHvLPUXt2yd89S0XReqh5JiYgaX2qR1g2k16t0x
rink6KjLEQtc/B4rjL5zPBfM4+2w6K7TRI8coEMns7iFb0pySXYWVgdHa2ppsMY7
s38zhDe/UMokOJVyEQ1fE7cIpo9bqyttf1zFR3MWFZITzLyoUNkaDxDSywY9l5o6
4Sw9AOsTnJONaR9MQI77RYBQGrFWSn3MYZcTGgunv9E7pkSlvJQi5mOc8bZKf8ed
8Fo0/UQHkvVbBqNJgIW3a1oKv5/I8lGhuo1ofh9fEQ6QvX5SkTxHJNA=
=+yZP
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

[email protected]
—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

mQENBF99eUMBCADKrx3Q3DaowPPFra5MDrge2sbKCbYevLicw4nTx/R2jWdBQsCk
loxVlz6AckRpwsbCJ6hnk7CcG+1wxXes+jHlvGscYxdi++iJTS1pNosPwgiuA0jn
SjHGNbJFcQe0uz5keuSL5LkCAst01LcQT5l3UReLHFUVtprUCKU7SSu/t1I0pCAq
NMmnWrbjryhaMsnOEOVWJggN2ebrUjZnQAlz89MB3K4aeubcoQKA0w9kbUos4quh
gSphoQSwP2k6UsJj6nMr8BTPU/e0IgDYzmUH7Wjxt+oLf9AWIQ0elptHPAyGGYZz
a1c4LLCOv2yK9c6wi1UQpazupi/1ky2TIxODABEBAAG0K2tvbnRvLmxza2JAZ21h
aWwuY29tIDxrb250by5sc2tiQGdtYWlsLmNvbT6JAVQEEwEKAD4WIQSOEAf2XtPi
N4tDqjHRU/bE5LxjkgUCX315QwIbAwUJEs6+XQULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIe
AQIXgAAKCRDRU/bE5LxjkrWpCAC4ZITElm2AhwF1brbiQD1HSnpVYFKyWtczOpcO
zZ6mBnLi3SpwaZHGAjd3rQh58NMRvQqYM82UlOW1+W08EW6U7k4sFE6Np8hqrvV9
CtYtpRCfKOGZhFuLgAO6W/SlVfHli2cdZu2N9eARfBYYzBDPFFodxaIjXJFXZOyw
ul9B5c8b9Srjp1CQ9saxxkPTc3mHz9BDVrEJ1HPyXok4FCwqVt7d5Vpd217muKGP
QSUxZOR5kNf2s61IUlDHXXRpVKXd1UhT39O3DlDWINKZYhIx+rtqbf0tYtkgu9a6
4nu28OmbMXP9q5X3T/mBI5Pa/et1mld6Go2LXZ3Hxq+0eso+uQENBF99eUMBCACj
cGYWo/wWUNJ+wIIX8jImNw1zdmoabqmM4LfWP1qfBV9F6J7ms8dKcJ17h6nAa0UC
STsWcWKtVcNx66gCgl8NQj0vh6vuOoixQ509+uRI0vh6fnJwpbATrYUTqYp//B32
xkYIYfPkAA0I72VHBteExbe5ANQ88DpPmznvVp+iMu1v5EFjxAHgEMXjRvWzOS/X
n8gBtHQG6xDJ6Z9WgPWxo9qMWkxecZx1Zo8+Q7693yeENv+csFNrA3a0pcKmy1O9
OAWaIYY8d2nNuKpUgb4JOFAjurv0KuRe7r0jiL9+pwrkwL50tckT5gH31znxyzh6
lXEiFSNEU+yhoLpBcjyRABEBAAGJATwEGAEKACYWIQSOEAf2XtPiN4tDqjHRU/bE
5LxjkgUCX315QwIbDAUJEs6+XQAKCRDRU/bE5LxjkkOkCAC0LbN43bOuMXVus8Uv
5grqsu8COAXD1mHI/TUdapL9oUqeBkiPBkRyj3HrnzrxF9+8XkYE0J8Rguuz8Qm0
pWNQdqxzJZfGZad4TQlLutLVvLE3yxfoEa6V4zb4lh8zneUWF4/J8ODlNI1LuvZ4
X3xMSFHPJGV46RwjDoe8Y7kEAmfcFSZc3RdzR0aMuwFbvuCK99sBsv3AaCpHkYsp
lST1yefKlFqGlHL3pUHfKi0+0r6UzQKvmSztB7eHit+hX1X+9VgJYEA3uRRkQmpo
EmSWs/z4AZQA0ve8WDT2ZFFdsoPDoXwDXs/yyEoMULkfiuBVv14ena7Gq1S7TZTU
cI1m
=8Dkz
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–