Zaprzyjaźnione Strzelnice

1. Klub Strzelecki Dziesiątka” LOK

Odpłatność:
- 20 zł za wejście.

Spotkania:
- Poniedziałki i śro­dy – godz. 12–20
- wtor­ki i piąt­ki – godz. 16:30–20 (tyl­ko bocz­ny zapłon)

Broń obiek­to­wa – pisto­let, strzel­ba, kara­bin (bocz­ne­go zapłonu)

Adres:
ul. Konstantynowska 1 
94–303 Łódź
tel. kom. 538 271 010
stro­na www – http://ksdziesiatka.pl/
stro­na FB – facebook.com/KlubStrzeleckiDziesi…


2. Klub Strzelectwa Sportowego Tarcza Ozorków

Odpłatność:
- 15 zł. za wejście.

Spotkania:
- sobo­ta 10 – 15
- nie­dzie­le 10 – 15 

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzelba

Adres i dane kon­tak­to­we:
Strzelnica w Lasku Miejskim w Ozorkowie
ul. Sportowa 5
95–035 Ozorków
tel. kom. 511 819 333 – Krzysztof
stro­na www – https://tarczaozorkow.pl/


3. Klub Strzelecki Baszta (Łęczyca)

Odpłatność:
- 25 zł /2 godz. + 5 za każ­dą następ­ną godz.

Spotkania:
- śro­dy 14:30–19:00
- piąt­ki 14:30–19:00
- sobo­ty 11:00–15:00

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzelba

Adres i dane kon­tak­to­we:
99–150 Sławęcin
GPS: 52°8’23.01N19º5’8.49E
tel. kom. 578 717 997
stro­na FB – Strzelnica Baszta/ Facebook

21 komentarzy

 • Mateusz

  12 marca 2021 at 18:47

  w ozor­ko­wie bar­dzo faj­na strzel­ni­ca, ale się tam dostać.… w sobo­tę kocioł jak na tar­gu, nie wiem czy tak zawsze czy dla­te­go że COVID :D,

 • BJoe

  24 lutego 2019 at 17:09

  Co do strzel­ni­cy Sigma-Shooting Brzezie k, Drużbic. Byłem dziś postrze­lać i wła­ści­ciel p. Mariusz stwier­dził że nie­ma już zni­żek dla ŁSKB. Za godzin­kę na strzel­ni­cy 20zł od osoby.

  • t Kotusiewicz

   25 lutego 2019 at 08:58

   Zasady korzy­sta­nia ze strzel­ni­cy od 2019r. w Drużbicach zosta­ły zmie­nio­ne, od teraz koszt wzrósł do 20 zł. za wej­ście (nie za godzinę)
   Prezes.

 • arek762

  15 czerwca 2018 at 16:46

  Witam kole­gów . Strzelnica Colt na Okopowej zmia­na cen­ni­ka za wej­ście 30 zł dla człon­ków ŁSKB

Napisz komentarz