Zaprzyjaźnione Strzelnice

1. Klub Strzelectwa Sportowego Tarcza Ozorków

Zasady korzy­sta­nia:
- 15 zł. za wej­ście.

Spotkania:
- nie­dzie­la 10 – 18 (szcze­gó­ły 511 819 333 – Krzysztof)

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzel­ba

Adres:
Strzelnica w Lasku Miejskim w Ozorkowie
ul. Sportowa 5
95–035 Ozorków, woj. łódz­kie
kon­takt: 511 819 333 – Krzysztof


2. Strzelnica Drużbice – Sigma Shooting

www.sigma-shooting.pl

Zasady korzy­sta­nia:
- 20 zł. za wej­ście.

Spotkania:
- sobo­ta – nie­dzie­la, od 12 do 16 (szcze­gó­ły: 600–319-307 Bartek)

Broń obiek­to­wa – pisto­let, kara­bin, strzel­ba

Adres:
97–403 Drużbice, Brzezie 27 (obręb Brzezie, powiat beł­cha­tow­ski)
Strzelnica poło­żo­na jest pomię­dzy Drużbicami a Wadlewem przy DW 485
kon­takt:
510–394-293 (Mariusz)
600–319-307 (Bartek)


3. Klub strzelecki COLT

WWW.STRZELNICACOLT.PL

Zasady korzy­sta­nia:
- 20 zł. za wej­ście.

Spotkania:
- wtorek- pią­tek 14–22
- sobo­ta 10–16

Broń obiek­to­wa – broń bocz­ne­go i cen­tral­ne­go zapło­nu

Adres:
ul. Okopowa 70/106 (tere­ny WUKO.), 91–849 Łódź
GPS: 51°47’52.2„N 19°28’15.7„E
kon­takt: 728 751 954

20 komentarzy

 • BJoe

  24 lutego 2019 at 17:09

  Co do strzel­ni­cy Sigma-Shooting Brzezie k, Drużbic. Byłem dziś postrze­lać i wła­ści­ciel p. Mariusz stwier­dził że nie­ma już zni­żek dla ŁSKB. Za godzin­kę na strzel­ni­cy 20zł od oso­by.

  • t Kotusiewicz

   25 lutego 2019 at 08:58

   Zasady korzy­sta­nia ze strzel­ni­cy od 2019r. w Drużbicach zosta­ły zmie­nio­ne, od teraz koszt wzrósł do 20 zł. za wej­ście (nie za godzi­nę)
   Prezes.

 • arek762

  15 czerwca 2018 at 16:46

  Witam kole­gów . Strzelnica Colt na Okopowej zmia­na cen­ni­ka za wej­ście 30 zł dla człon­ków ŁSKB

Napisz komentarz