Wnioski, dokumenty …

Przydatne materiały przy procedurach ubiegania się o pozwolenie na broń kolekcjonerską, wnioski, podania …

- Zestawienie przepisów prawa na potrzeby teoretycznego egzaminu w WPA na pozwolenie kolekcjonerskie – link
- Ustawa o broni i amunicji – stan prawny na 2020 r – link
- przykładowe pytania na egzamin w WPA – link
- przykładowe pytania na egzamin w WPA Łódź – link 

- Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich – .doc / .ODT
- Wniosek o wydanie zaświadczenia na kupno broni palnej (promesa) – .DOC / .ODT
- Wniosek o zwiększenie liczby jednostek broni w ramach posiadanego pozwolenia – .DOC / .ODT
- umowa kupna sprzedaży broni – .DOC / .ODT
- wniosek o UPRZEDNIĄ ZGODĘ PRZEWOZOWĄ NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE BRONI PALNEJ – .DOC / .ODT

- WPA łódź – oficjalna strona link