Wnioski, dokumenty …

Przydatne mate­ria­ły przy pro­ce­du­rach ubie­ga­nia się o pozwo­le­nie na broń kolek­cjo­ner­ską, wnio­ski, podania …

 
- Zestawienie przepisów prawa na potrzeby teoretycznego egzaminu w WPA na pozwolenie kolekcjonerskie – link
- Ustawa o broni i amunicji – stan prawny na kwiecień 2024 r – link
- przykładowe pytania na egzamin w WPA – link
- przykładowe pytania na egzamin w WPA Łódź ( 2023 r.) – link 

- Wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich – .doc / .ODT
- Wniosek o wydanie zaświadczenia na kupno broni palnej (promesa) – .DOC / .ODT
- Wniosek o zwiększenie liczby jednostek broni w ramach posiadanego pozwolenia – .DOC / .ODT
- umowa kupna sprzedaży broni – .DOC / .ODT
- wniosek o UPRZEDNIĄ ZGODĘ PRZEWOZOWĄ NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE BRONI PALNEJ – .DOC / .ODT

- Pozwolenie na broń kolekcjonerską dla żołnierzy zawodowych – link
- WPA łódź – oficjalna strona link