Amunicja bojowa do broni palnej

NABOJE PISTOLETOWE

 

5,45 mm x 18 PSM

Jest to jeden z now­szych, rosyj­skich nabo­jów pisto­le­to­wych o małej ener­gii począt­ko­wej poci­sku. Konstruktorką nabo­ju jest A. D. Denisowa. Nabój uży­wa­ny jest w nowym pisto­le­cie PSM (pisto­let samo­za­riad­nyj mało­ga­ba­ryt­nyj – pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny o małych wymiarach).
Masa nabo­ju 4,8 g. Masa poci­sku 2,4–2,6 g. Masa ładun­ku pro­cho­we­go 0,17 g. Długość nabo­ju 24 mm. Długość łuski 18 mm, łuska z szyj­ką. Prędkość począt­ko­wa poci­sku 315 m/s z lufy o dłu­go­ści 85 mm. Energia począt­ko­wa poci­sku 125 J.