Naklejki ŁSKB

Tak oto pre­zen­tu­je się naklej­ka z logo nasze­go Stowarzyszenia.
Jeśli chciał­byś ją otrzy­mać, udaj się do Kwatermistrza na Wojska Polskiego 7, możesz też ją ode­brać w sie­dzi­bie Stowarzyszenia na Nawrot 72.
Zapraszam.