Wspólny wyjazd na ProARMA!

  • Jeśli pla­nu­jesz wziąć udział w Zlocie Miłośników Broni Palnej Pro ARMA 2023 w Lublinie i posia­dasz wol­ne miej­sce w samo­cho­dzie, daj znać w komentarzu.
  • Jeśli chcesz wziąć udział w Zlocie i szu­kasz oso­by z wol­nym miej­scem w samo­cho­dzie, któ­ra Cię zabie­rze, zostaw komentarz.
  • Jeśli jedziesz na Zlot, nie masz miej­sca w samo­cho­dzie, rów­nież możesz dać nam znać.

1Komentarz

  • ekristofer

    10 maja 2023 at 18:49

    Witam ser­decz­nie szu­kam osób któ­re wybie­ra się na zlot w Lublinie?Proszę o kon­takt :)Pozdrawiam

Napisz komentarz