Konwersja Micro Roni dla CZ i Glock

Micro Roni
Ogłoszenie:

Witam, mam dostęp do kon­wer­sji Micro Roni dla CZ i Glock w dobrych cenach.

Dla człon­ków nasze­go Stowarzyszenia cena wyno­si 1050 zł.
Są dostęp­ne wszyst­kie wer­sje, wię­cej info pod tel 793717145.
Szymon

Micro Roni