Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Z dniem 30.01.2017 r. ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW BRONI” zosta­ło zare­je­stro­wa­ne w Krajowym Rejestrze Sądowym -link.

Numer KRS – 0000660937 
NIP – 7282813366
REGON – 36644440800000

Zmianie uległ rów­nież nr kon­ta: 44 1600 1462 1839 5052 3000 0001