Składki członkowskie 2018r.

Składka człon­kow­ska na rok 2018 wyno­si 70 zł.

Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni
ul. Nawrot 72/14
90–045 Łódź
nr kon­ta: 44 1600 1462 1839 5052 3000 0001

Tomasz Kotusiewicz